Medezeggenschapsraad

 

Onze medezeggenschapsraad, kortweg MR, bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden, die het officiële beleid van het bestuur en de gang van zaken op school kritisch volgt. Op sommige punten heeft de MR instemmingsrecht op andere adviesrecht. Er wordt op school een verkiezing georganiseerd als er nieuwe leden benoemd moeten worden. Verkiesbaar zijn die ouders, die de statuten van de vereniging onderschrijven en hun kind meer dan een half jaar op school hebben. De notulen van de medezeggenschapsraad komen na goedkeuring op deze site te staan.