Pedagogische visie

 

Ons uitgangspunt is dat wij kinderen gezamenlijk een vertrouwde plek en een rijk aanbod in kwalitatief goed onderwijs en opvang bieden. We voeden kinderen op als deelnemers aan de democratische samenleving in een sfeer van verbondenheid. Kinderen leren in groepen spelenderwijs sociale vaardigheden en democratische waarden als: Samen meedoen, Samenwerken, Samen verantwoordelijk voor de groep en voor elkaar, Samen conflicten oplossen, Samen omgaan met verschillen. Door nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs bieden we doorlopende leerlijnen, maken kinderen een "reis", van verzorging en ruimte voor spelen, naar leren en educatie en is er aandacht voor ontspanning. We bieden kinderen een omgeving voor een avontuurlijke reis; The Journey of Learning, het avontuur van het leren.