Identiteit en kwaliteit

 

IKC Johan Willem Friso profileert zich als school waar kinderen niet alleen leren, maar ook worden gevormd in hun persoon. We zien de school als een leer- en leefgemeenschap, waar kinderen belangrijke waarden en normen leren. Onze normen en waarden baseren we op de christelijke traditie, waarbij de “Tien Woorden” dienen als richting gevers. We laten ons inspireren door de verhalen uit de Bijbel en brengen de kinderen in aanraking met deze verhalen. Hierin laat God zich kennen als “Ik zal er zijn voor jou, steeds opnieuw” en Jezus als “toonbeeld van goedheid”. We gebruiken daarbij “Trefwoord”, een methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming in het primair onderwijs. Trefwoord brengt met behulp van leefthema’s twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van het kind - in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving - en de wereld van de Bijbel. In dit treffen van twee werelden leert het kind in dubbel opzicht. De eigen levenservaringen dragen er toe bij de Bijbelverhalen beter te begrijpen. Omgekeerd biedt de Bijbel een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. Van hieruit willen we samenleven in onze organisatie en de kinderen begeleiden en houvast geven om te kunnen functioneren in een snel veranderende samenleving. Met oprechte aandacht willen we voor elke leerling betekenisvol zijn.

De school werkt vanuit de Christelijke identiteit en de daarmee samenhangende waarden. Sinne heeft een neutrale identiteit, maar wij vinden het belangrijk dat alle medewerkers binnen het IKC de Christelijke identiteit respecteren. We vinden elkaar in gemeenschappelijke waarden zoals betrokkenheid, respectvol omgaan met elkaar, solidariteit, gastvrijheid en aandacht voor de ander. Iedere professional brengt zijn eigen expertise en talenten mee en is gericht op samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. De professionals in het IKC vormen één team.